Прием

Нашето - Ваше училище
Всичко в този живот е избор! Обучението на вашето дете в нашето училище е правилният избор!

Нашето - Ваше училище

Мили първокласници,

Вие ще учите в училище

 с много дълга история и утвърдени традиции! Училище, в което ще получите много знания, умения и възможност да покажете

своя талант.

По пътя на знанието

ще срещате трудности, но винаги ще бъдете подкрепяни от вашите учители. Тук ще създадете и много нови приятелства.

Целодневната организация на обучение ще ви предостави възможност да участвате

 в разнообразни допълнителни дейности.

Необходими документи за кандидатсване.

Райони Плевен

Заповед план прием 2021 г.

Заповед за прием в 1 клас

Заявление за класиране

Заявление ГЦДОУД

Правила за приемане на ученици в първи клас