Режим на обучение в условията на епидемична обстановка.

ПаралелкаФорма на обучениеПериод
Присъствена форма 
Присъствена форма 
Присъствена форма 
Присъствена форма 
Присъствена форма 
Присъствена форма 
Присъствена форма 
Присъствена форма 
ОРЕС18.01.2022г.-20.01.2022г.
Присъствена форма 
Присъствена форма 
Присъствена форма 
Присъствена форма 
Присъствена форма 
Присъствена форма 
Присъствена форма