Една книга, една писалка, едно дете, един учител и един родител могат да променят света !

„Една книга, една писалка, едно дете и един учител могат да променят света“. Tази мисъл на Малала Юсафзай доказва, че училището е място, което оставя незабравима и вълнуваща следа във всеки човек, но аз бих добавила и още нещо…

„Една книга, една писалка, едно дете, един учител и един родител могат да променят света“. Така вече картината придобива пълнота, завършеност….

Включването на родителите в училищния живот е ясен знак за отношение към собственото дете, ангажираността им с образованието му, както и добра предпоставка за ефективно общуване между училище и родители. И няма как да е иначе, защото детето и семейството са неделима част и когато учителят работи със своите ученици, той неминуемо се докосва до това единство. Особено силно личи в началото, когато децата за първи път прекрачват прага на училището, както и през целия начален етап.

От дългогодишното ми партньорство с Джуниър Ачийвмънт научих за възможностите, които дава съвместната работа с родителите по програмите по предприемачество за малките ученици и получих много ценни уроци и опит, които продължавам да обогатявам.

През призмата на посланието, че учителите и родителите всъщност споделят обща цел и затова трябва да гледат в една посока, поканих господин Николай Неделчев- Кокала в час. След посещение на художествената галерия „Илия Бешков”, където господин Неделчев посрещна учениците от II „г” клас от НУ „Патриарх Евтимий” и представи платната от Международното биенале на малките форми, това е следващата среща на децата с изобразителното изкуство.

Малките второкласници видяха триножника, палитрата и боите на художника и се докоснаха до сътворяването на една картина. Пред очите им от бялото платно се появи небе, море, вълни и кораби. Нещо повече- картината оживя, защото на кораба се появиха оръдия, започна битка между двата кораба, оръдията стреляха, на единия кораб дори избухна пожар и се изви дим към небето.

Аделина сподели, че това е вълшебство, а Карина каза, че иска да влезе в картината, защото е много реална. Иван възкликна, че е „много яко”.

Всичко това беше придружено от разказа за ателието и боите на художника, за изкуствата- живопис, графика, скулптура. За дългия път на художника и неговото образование разказа таткото на Божидара. Любопитните ученици задаваха въпроси за най- дълго рисуваната картина и най- скъпото платно.

Въпреки, че е трудно вниманието на малките ученици да се ангажира за дълго време, те присъстваха на целия етап на създаването на картината и господин Неделчев надписа и подари създадената творба на децата от ”II „г клас.

Сигурна съм, че преживяното ще остане дълго в съзнанието им! След срещата си имаме малко повече бъдещи художници в класа. Но това ще е до следващата среща, когато друг родител се престраши и застане пред тях, за да разкаже своята история.

От особена важност е учители и родители да обединят усилия в името на това децата им да получат най-доброто като образование и възпитание. Родителите са факторът, нареждащ се на първо място по значение, последван от усилията на специалистите и личната мотивация на самото дете. Ето защо създаването на успешна комуникация и добро взаимодействие между родители и учители е от изключителна важност! Чрез дейностите с родителите, те се превръщат в активни партньори в училищния живот, подобряването на комуникацията, която е ключова в израстването на детската личност и гарантира ефективен учебно-възпитателен процес.

Когато и двете страни във взаимоотношението подхождат с тази нагласа, резултатите могат да бъдат само положителни!

На 22 септември България чества 114 години от своята Независимост!

Учениците от 3в и 3г клас подготвиха изложба с изработени от тях постери и плакати, с които украсиха училището.С нея засвидетелстваха почитта и уважението пред всички велики личности, извоювали независимостта на България

НУ „Патриарх Евтимий” – Плевен с отличителен знак на Държавната агенция за закрила на децата

За четвърта поредна година от Държавната агенция за закрила на детето наградиха организации, общини и работещи, които предоставят на децата и семействата им, образователни и социални услуги. При изключителен интерес за отличието „Аз гарантирам щастливо детство“ бяха подадени над 200 номинации от цялата страна в четирите категории – „Значима иновация“, „Успешна промяна“, „Значимо партньорство“ и „Устойчиво Развитие“. НУ „Патриарх Евтимий“ в Плевен беше номинирано в категорията „Устойчиво развитие“ и получи плакет – награда за новоизградените спортни площадки и кътове за отдих, с които се осигурява пълноценна почивка на децата и извършването на различни спортни дейности.

За спазване на противоепидемичните мерки, награждаването с отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“ се проведе онлайн през месец декември 2021 година. Събитието беше уважено от министъра на образованието и науката акад. Николай Денков. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска поздрави председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова и всички наградени и номинирани, като им пожела да продължават да добротворят и усмихват.

Приключване изпълнението на Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Съобщение 30.09.2020 г.

Във връзка с приключване изпълнението на Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,  през учебната 2019/2020 г. е изготвен Анализ на попълнените анкетни карти за проучване на мнението на учениците, относно участието им в реализацията на проекта.

В Рубрика „Проекти“ е публикуван Анализа на мнението. В Рубрика „Галерия“ са качени снимки от работата на 2-та клуба.

Информационни материали по изпълнението на Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови“

Съобщение 14.09.2020 г.

Със всички ученици, участвали през учебната 2019/2020 г. в Клуб „Група 1“ и Клуб „Група 2“ в рамките на Дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови)“ по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от ОП„Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, се провежда проучване на мнението им, относно участието в реализацията на проекта.

По този повод учениците трябва да попълнят Анкетна карта (Приложение 4), която е публикувана в Рубрика „Анкети“ и в Рубрика „Проекти“.

Краен срок за предоставяне на класните ръководители на попълнените анкети е 25.09.2020 г.

Анализ на попълнените анкетни карти за проучване на желанията на учениците от II класове на училището да участват в клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения.

Съобщение 28.01.2020 г.

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, НУ „Патриарх Евтимий“ – е изготвен Анализ на попълнените анкетни карти за проучване на желанията на учениците от II класове на училището да участват в клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения.

В Рубрика „Проекти“ е публикуван Анализа на желанията за участие.

В Рубрика „Анкети“ е качена Декларация за информирано съгласие (Приложение 1) за попълване от родители и ученици, които ще участват

Краен срок за предоставяне на класните ръководители на попълнените декларации е 31.01.2020 г.

Проучване на желанията на учениците от II класове на училището да участват в клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения.

Съобщение 10.01.2020 г.

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, НУ „Патриарх Евтимий“, започва проучване на желанията на учениците от II класове на училището да участват в клубове по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения.

В Рубрика „Анкети“ и в Рубрика „Проекти“ е качена Анкетна карта (Приложение 3) за попълване от ученици и родители.

Краен срок за предоставяне на класните ръководители на попълнените анкети е 17.01.2020 г.