Прием 2022/2023

Протокол второ класиране 2022г./2023г.

Протокол първо класиране 2022г./2023г.

Необходими документи за кандидатсване 2022г./2023г..

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАПИСВАНЕ 1 КЛАС

Отпускане на еднократна помощ