Прием 2021/2022

Необходими документи за кандидатсване 2022г./2023г..

Протокол-1-класиране

Отпускане на еднократна помощ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ЗАПИСВАНЕ-1-КЛАС