Родителската среща на първи клас.

Уважаеми родители, Родителската среща на първи клас ще се проведе на 08.09.2022 г. от 18.00 часа. Очакваме Ви!