Публични покани

Доставка на пакетирани закуски, пакетирани зеленчуци и/или плодове за учениците 1-4 клас в НУ ” Патриарх Евтимий”. Краен срак за подаване на оферта: 2023-09-10 16:30.00 ч.

Дата и час на публикуване : 2023-09-21 8:00