Профил на купувача

В момента няма процедури в този статус !

В момента няма процедури в този статус !

В момента няма процедури в този статус !

Няма публикувани Процедури по чл.20, ал.1

Няма публикувани Процедури по чл.20, ал.2

Няма публикувани Процедури по чл.20, ал.3

Няма публикувани Процедури по чл.20, ал.4

Няма публикувани Пазарни консултаци по чл. 44

Няма публикувани Вътрешен конкурентен избор

1.Процедура за набиране на предложения за доставка по схемите “Училищен плод” и”Училищно мляко”  Изтегли документ

Няма публикувани Становища от АОП

Няма публикувани Обществени поръчки по ЗОП

Няма публикувани Публични покани

Няма публикувани Договори по чл. 14 ал.5 от ЗОП

2020-2021-Заповед правила по ЗОП Изтегли

1. Протокол от заседание на Комисия за избор на зявители по схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко”.

Изтегли документ

2. Уведомително писмо до неодобрен заявител по схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко”.

Изтегли документ        

3. Писмо-покана до одобрен заявител по схемата “Училищно мляко”.

Изтегли документ

4. Писмо-покана до одобрен заявител по схемата “Училищен плод” .

Изтегли документ

5. Заповед за избор на заявители по схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко”.

Изтегли документ

6. Мотивирано предложение от Комисията за избор на фирми до директора на училището .

Изтегли документ

7.Протокол от заседание на Комисия за избор на фирми.

Изтегли документ

8.Заповед № РД-15-155/03.06.2019 г. за Комисия по избор на заявител.

Изтегли документ

1. 2021-2022-Вътрешни правила за поддържане на “Профил на купувача”.

Изтегли документ

2. 2021-2022-Заповед и Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки.

Изтегли документ

3. Вътрешни правила за управление на обществени поръчки.

Изтегли документ

Няма публикувани архиви