Прием

Нашето - Ваше училище
Всичко в този живот е избор! Обучението на вашето дете в нашето училище е правилният избор!

Нашето - Ваше училище

Мили първокласници,

Вие ще учите в училище

 с много дълга история и утвърдени традиции! Училище, в което ще получите много знания, умения и възможност да покажете

своя талант.

По пътя на знанието

ще срещате трудности, но винаги ще бъдете подкрепяни от вашите учители. Тук ще създадете и много нови приятелства.

Целодневната организация на обучение ще ви предостави възможност да участвате

 в разнообразни допълнителни дейности.

Протокол второ класиране 2023г./2024г.

Протокол първо класиране 2023г./2024г.

Свободни места за ученици до утвърдения училищен план-прием

Необходими документи за кандидатсване.

Прилежащ район

Заповед за утвърден училищен план-прием 2023г.

Заповед за прием в 1 клас 2023г./2024г.

Заявление за класиране

Правила за прием на ученици в първи клас

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАПИСВАНЕ 1 КЛАС

Отпускане на еднократна помощ