Правилници

Инструктажи.

Инструктаж на ученици за работа в компютърен кабинет

Правилник за вътрешния трудов ред в НУ "Патриарх Евтимий" 2021/2022 г.