Поверителност и защита на личните данни

Използвайки услугина на сайта на НУ"Патриарх Евтимий" www.nupepleven.com Вие се съгласявате с условията за използване и съхранение на вашите лични данни по методите описани в приложените документи.

2019-2020-Заповед и Политика за поверителност и защита на личните данни

2019-2020-Приложение 1 към Правилника за обработка на лични данни на физически лица

2019-2020-Правилник за обработка на лични данни на физически лица

2019-2020-Механизъм за извършване на оценка и определяне ниво на въздействие

2019-2020-Инструкция за съхранение на документи на хартиен носител

2019-2020-Заявление за достъп до информация

2019-2020-Декларация съгласие родител-учебен процес

2019-2020-Декларация съгласие-кандидати за работа

2019-2020-Декларация съгласие родител-други занимания

2019-2020-Декларация съгласие контрагент-опериране с лични данни

2019-2020-Декларация съгласие родител-видеонаблюдение