Плевенски второкласници научиха какво работи кметът, получиха и годишните си удостоверения

Нетрадиционен последен час за учебната година проведоха в Община Плевен учениците от ІІ г клас в НУ „Патриарх Евтимий” с класен ръководител Милена Борисова. Във връзка с програмите по предприемачество, по които работят, и включването им в дейности по интереси „Бъдещето – това съм аз” второкласниците искаха да научат какво работи кметът. Отговор им даде лично Георг Спартански в непринуден разговор с тях. Оказа се, че в представите на малките ученици „кметът управлява цяла България”; „кметът управлява Плевен и помага на хората, което прави любезно, а не като някои други”; „кметът казва къде и как да се строят пътища”; „кметът посещава хората, навършили 100 години”…

     Георг Спартански обясни на събеседниците си как се избира един кмет, какви са задълженията му и отговорностите за развитието на всички области от живота на гражданите. Той сравни общината с голямо семейство, в което, както във всички семейства, се правят планове и изразходват средства според приоритетите и наличните средства. Учениците научиха колко е важно, че Плевен има изцяло екологичен транспорт и ново енергоспестяващо осветление, колко са важни ремонтите на улици, сгради, детски и спортни площадки, колко много внимание трябва да се отделя на образованието и културата…

     Нека всички бъдем със сърце за Плевен и с Плевен в сърцето пожела на своите гости кметът, подарявайки им магнитчета с надписа „Плевен”.

   Георг Спартански им връчи и удостоверенията за завършен втори клас с пожеланието за безгрижна ваканция. Учениците го поздравиха със стихчета, песен и обещанието за нови съвместни срещи.