Новини

Обща тематика

КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ОТ 4Б КЛАС Е ПЪРВИЯ SPELLING BEE JUNIOR CHAMPION В НУ” ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”-ПЛЕВЕН

Вълнуващ беше съботния ден в НУ”Патриарх Евтимий”–Плевен. За първа година в училището се проведе състезание

Още
Начално Училище “Патриарх Евтимий “ Плевен 0
Съобщения

Приключване изпълнението на Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Съобщение 30.09.2020 г. Във връзка с приключване изпълнението на Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“,

Още
Начално Училище “Патриарх Евтимий “ Плевен 0