История

В своето историческо развитие Начално училище „Патриарх Евтимий“ – Плевен търпи четири основни етапа.

Училището е основано и построено с дарения на родолюбиви гражданипрез 1906 г., като първоначално (наричано тогава „основно“).
По време на II-та Световна война спира да работи.

През 1950 г. е преобразувано в IV-та прогимназия, просъществувала до 1954 г.

През 1954-1957 г. е превърнато в пансион на УТР-15, а по-късно в такъв на Лозаро-винарското училище и на курсисти, обучаващи се за трактористи.

През месец септември 1957 г. е възстановено като начално училище и към съществуващата едноетажна сграда са пристроени две класни стаи и директорски кабинет, заедно с две постройки на допълващо застрояване.

За определен период от време в него се обучават и групи за предучилищна подготовка.

През 1995 г. е построена втора едноетажна сграда, пристроена и надстроена през 2017 г.

С Решение №225/08.05.1997 г. на Общински съвет Плевен училището е обявено за публична общинска собственост.

Основната (старата) сграда е със статут на „паметник на архитектурата“.

Патронният празник на училището се чества на 20 януари.