Екип

Педагогически персонал:

 • Директор – Весела Йотова
 • ЗДУД – Лилия Дамянова 
 • Психолог – Кремена Пъшева
 • Старши учители:
 • Мариана Романова
 • Анелия Николова
 • Милена Иванова
 • Бисер Върбанов
 • Мариета Златкова
 • Ралица Гатева
 • Десислава Георгиева
 • Милена Борисова
 • Вяра Георгиева
 • Детелина Василева
 • Тоня Димитрова
 • Мирослава Тодорова
 • Любка Иванчева
 • Красимира Балтакова
 • Анелия Савчева
 • Ирена Кръстева
 • Ралица Церянова
 • Цветелина Великова
 • Ива Русева
 • Мая Кръстева
 • Албена Кръстева
 • Учители:
 • Зорница Христова
 • Георги Лилов
 • Мартин Аспарухов
 • Петя Първанова
 • Янита Велева
 • Цветомира Ангелова
 • Деница Тишкова
 • Катя Димитрова
 • Полина Христова
 • Десислава Христова
 • Светлана Тодорова

Непедагогически персонал:

 • Мариана Цветанова – главен счетоводител
 • Радостина Цанева – експерт програми и проекти