Графици

1. График на учебните занятия на учениците 1-4 клас за 2023/2024 г.

2. Седмична програма за 2023/2024 учебна година I срок

3. График за консултиране с родители 2023/2024 г.

4. График за консултиране с ученици в ГЦДОУД 2023/2024 г.

5. График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети I срок 2023/2024 учебна година