Графици

1. График на учебните занятия на учениците 1-4 клас за 2021/2022 г.

2. Седмична програма за 2021/2022 учебна година

3. График за консултиране с родители

4. График за консултиране с ученици в ГЦДОУД

5. График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети I срок 2021/2022 учебна година