Графици

1. График на учебните занятия на учениците 1-4 клас за 2022/2023 г.

2. Седмична програма за 2022/2023 учебна година I срок

3. График за консултиране с родители 2022/2023 г.

4. График за консултиране с ученици в ГЦДОУД 2022/2023 г.

5. График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети I срок 2022/2023 учебна година