Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Финанасов отчет 2021г.

Бюджет 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Тримесечен касов отчет В 3 към 30.06.2020 г. с натрупване

ОТЧЕТ-към-31.03.2020-г.

Бюджет 2020

Отчет изпълнение Бюджет 9-месечие 2019

Отчет изпълнение Бюджет 2019

Финансов отчет 2-ро тримесечие 2019

Отчет I-во тримесечие 2019 г

Бюджет 2019

Годишен отчет изпълнение бюджет 2018

Финанасов отчет 2-ро тримесечие

Финансов отчет 3-то тримесечие

Бюджет 2018