Бюджет

Месечен касов отчет към 31.10.2023г

Месечен касов отчет към 31.09.2023г

Бюджет 2023г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03. 2023 г.

Баланс и отчет за приходи и разходи зa 2022г.

Месечен касов отчет за изпълнението на бюджет 01.2023г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2022г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2022 г.

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.22г.

Месечен касов отчет-01.01.2022г.-31.07.2022г.

Бюджет 2022 г.

Изпълнение на бюджета 01.01.2022 г.-31.03.2022 г.

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Месечен касов отчет-30.11.2021г.

Тримесечен касов отчет В3 към 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Финанасов отчет 2021г.

Бюджет 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Тримесечен касов отчет В 3 към 30.06.2020 г. с натрупване

ОТЧЕТ-към-31.03.2020-г.

Бюджет 2020

Отчет изпълнение Бюджет 9-месечие 2019

Отчет изпълнение Бюджет 2019

Финансов отчет 2-ро тримесечие 2019

Отчет I-во тримесечие 2019 г

Бюджет 2019

Годишен отчет изпълнение бюджет 2018

Финанасов отчет 2-ро тримесечие

Финансов отчет 3-то тримесечие

Бюджет 2018