Анкети и декларации

Декларации за тестване на ученици

2021 г. - Декларация-СОП

2021 г. - Декларация

Анкетна карта-Приложение №1

Анкетна карта проучване на потребностите-Приложение №1

Анкетна карта проучване на потребностите-Приложение №1

2019-2020-Анкетна карта-Приложение №1

Заявление и декларация за информирано съгласие-Приложение №2

Заявление+Декларация за информирано съгласие-Приложение №2

2019-2020-Заявление+Декларация информирано съгласие-Приложение №2

Анкетна карта за удовлетвореност-Приложение №3

Анкетна карта-Приложение 3

2019-2020-Анкетна карта удовлетвореност-Приложение №3

Списък учебници 2019-2020

Анкетна карта за мнението на учениците за участието им в проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Анкетна карта за мнение-Приложение 4

Анализ на проведената анкета-желания

Анализ на проведената анкета-удовлетвореност

Анкетна карта за достъп-видеонаблюдение и чип

Тримесечен касов отчет В 3 към 30.06.2020 г. с натрупване

2019-Анкета за достъп-видеонаблюдение и чип

2019-Анализ видеонаблюдение и контрол достъп

Анкетна карта за ученическо хранене

Анализ хранене

Анкетна карта ученическо хранене

Публикация-Анкетна карта родители 1клас-2019-2020

Анализ анкети ученическо хранене 1клас 2019-2020

Анкетна карта родители самооценка за учебната 2018/2019 г.

Анкетна карта родители-самооценка 2018-2019

Декларация за информирано съгласие родители

Декларация за информирано съгласие-Приложение 1

2019-2020-Декларация информирано съгласие родител-средства за комуникация

Ученическа униформа

Доклад-анализ на резултатите от анкетирането